Jig cắt

Product code:

Description: Sản phẩm

Rate this post

Product detail

Rate this post

Sử dụng trong quá trình cắt những phần thừa của sản phẩm nhựa đúc, tách sản phẩm nhựa sau đúc