Sản phẩm

Kiểm tra lực co giãn và độ bền của sản phẩm
Sử dụng jig để cắt các chi tiết thừa trên sản phẩm nhựa đúc, vỏ điện thoại