Jig ép và Jig ép nhiệt

Product code:

Description: Sản phẩm

3/5 - (3 bình chọn)

Product detail

3/5 - (3 bình chọn)

Jig ép: được sử dụng để ép các chi tiết vào vỏ, khung điện thoại

Jig ép nhiệt: Dùng nhiệt để gia công các vị trí bằng nhựa trong vỏ điện thoại hoặc khung điện thoại