Mold

Product code:

Description: Products

Rate this post

Product detail

Rate this post

Khuôn đúc silicon: Sử dụng trong công đoạn đúc các chi tiết bằng silicon theo mẫu khuôn sẵn có