Sản phẩm nổi bật

Sử dụng jig để cắt các chi tiết thừa trên sản phẩm nhựa đúc, vỏ điện thoại